header achtergrond Header visual
Kennis Training

Behoeftepeiling trainingsaanbod eenzaamheid

Over welke doelgroepen en thema's rondom eenzaamheid wil jij meer leren en uitwisselen? In Utrecht worden een aantal trainingen over eenzaamheid aangeboden, met als doel om de kennis over eenzaamheid te vergroten. Hierdoor zijn we beter in staat om eenzaamheid onder Utrechters te signaleren, bespreekbaar te maken en te verminderen. Dit aanbod willen we graag uitbreiden. Om aan te kunnen sluiten bij de wensen van beroepskrachten, bewoners, vrijwilligers en ondernemers is ter inventarisatie een behoeftepeiling opgezet.


Geef je input voor het trainingsaanbod door

Via dit formulier kun je uiterlijk 9 december aangeven over welke doelgroepen en thema's met betrekking tot eenzaamheid je meer wilt leren. (De deadline is een week verplaatst.)

Dit formulier kan bijvoorbeeld ingevuld worden door beroepskrachten, studenten, vrijwilligers, ondernemers of medewerkers bij commerciële bedrijven die werkzaam zijn of zich inzetten in de gemeente Utrecht.

Het is ook mogelijk om het formulier in te vullen namens een groep stagiaires of vrijwilligers die aan je organisatie/initiatief verbonden zijn. Je kunt het formulier dan twee keer invullen, 1 keer voor jezelf en 1 keer namens je vrijwilligers/stagiaires.

Alvast hartelijk dank voor je input en het invullen van de vragenlijst!


Trainingsaanbod eenzaamheid tot nu toe

Om een indruk te geven welke trainingen al zijn aangeboden in Utrecht, volgt hieronder een overzicht: 

  • In 2022 is de training 'Basisaanpak eenzaamheid onder jongeren' vier keer ingepland voor professionals die in de gemeente Utrecht werken. De trainingen zaten snel vol. Er zijn tot nu toe 53 professionals getraind en er hebben zich 25 professionals opgegeven voor de vierde training op 29 november. Zie ook: Professionals volgen training over eenzaamheid onder jongeren (utrechtomarmt.nl)
  • De workshop 'Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken' voor vrijwilligers, betrokken bewoners en ondernemers heeft vanaf 2020 11 keer plaatsgevonden. Deze workshop wordt aangeboden vanuit de Vrijwilligersacademie. Hier lees je meer over deze workshop, hoe deze workshop tot stand is gekomen en ervaringen van deelnemers.  
  • In november 2022 organiseerden NOOM en DOCK een pilot workshop ‘Herkennen en bespreken van eenzaamheid onder oudere migranten’ voor sleutelfiguren en vrijwilligers. 

 

Trainingsaanbod 2023

Vanuit het netwerk Utrecht Omarmt zal - in samenwerking met netwerkpartners - het trainingsaanbod over eenzaamheid voor 2023 samengesteld worden op basis van de uitkomsten van deze behoeftepeiling.

Als je het formulier invult en je input doorgeeft dan krijg je een uitnodiging voor trainingen die relevant voor jou kunnen zijn.

Partners Utrecht Omarmt

Toon alle {{totalItems}} partners