header achtergrond Header visual

Eenzaamheid groter, ondersteuning moeilijker

Je bundelt de krachten in de wijk tegen eenzaamheid en niet veel later slaat een pandemie toe. Voor het buurtpact Transwijk zijn de gevolgen bijzonder wrang: corona vergroot de eenzaamheid, de noodzaak van steun groeit, maar het organiseren van die steun wordt alleen maar moeilijker.

Ze hadden het zo mooi bedacht in Transwijk: een Gouden Koets voor eenzame ouderen en moeilijk bewegende bewoners zodat ze makkelijk een uitje buiten de deur konden maken. Maar ja, toen gooide corona roet in het eten. Met uitzondering van de buurthuizen, sloten de meeste organisaties hun deuren. De doelgroep durfde nauwelijks naar buiten te gaan en het opgepimpte golfkarretje werd dus nauwelijks gebruikt. Een enorme domper.

En het buurtpact Transwijk startte drie jaar terug nog zo vrolijk met een geslaagde pannenkoekenmiddag in Parc Transwijk. Meer dan veertig organisaties sloegen bij die gelegenheid de handen ineen om iets tegen de groeiende eenzaamheid onder - vooral oudere - bewoners te doen. Dat is ook de essentie van ieder buurtpact: onderling afspraken maken om sociale problemen ‘om de hoek’ beter aan te pakken. Emilia Hernández Pedrero, sociaal makelaar bij welzijnsorganisatie DOCK: ‘Er was veel steun voor het buurtpact, maar de uitvoering van initiatieven en activiteiten werd buitengewoon lastig.’

 

Duizendpoot

Neem de buurtbus, perfect geschikt voor het vervoer van acht personen. Of voor vrijwilligers die maaltijden bezorgen bij wijkbewoners of bewoners assisteren met beeldbellen. ‘Maar chauffeurs krijgen is nu lastig,’ zegt duizendpoot Mikkie Schmitz.

Ze werkt als begeleider welzijn in woonzorgcentrum Transwijk, is daarnaast vrijwilliger in de buurt én de motor van het buurtpact. Een paar jaar geleden merkte ze dat steeds meer ouderen zich als vrijwilliger meldden bij het woonzorgcentrum. Vaak was hun eigen eenzaamheid daarvoor de drijfveer. Maar deze ouderen signaleerden ook dat er nog veel meer eenzame buurtbewoners waren, die niet naar het woonzorgcentrum durfden te stappen. Mikkie regelde een training voor vrijwilligers in het herkennen van eenzaamheid en het aanknopen van contacten in de straten rondom het woonzorgcentrum. Dat idee werd de aanloop naar het buurtpact.

 

Mooie initiatieven

En ondanks corona werd volgens Mikkie en Emilia, binnen de beperkte mogelijkheden, veel moois tot stand gebracht. Er ging meerdere malen een fraai Utrechts draaiorgel door de buurt als muzikale aanleiding om even contact te maken met bewoners. Huis aan huis kregen bewoners een flyer met noodnummers aangeboden, planten en gebak van winkeliers werden langsgebracht. Dankzij de samenwerking met praktijkondersteuners van huisartsen konden bewoners een bezoekje verwachten en een praatje maken. Vrijwilligers bezorgden in samenwerking met het buurtteam maaltijden van Koks koken voor Utrecht, ook al voor de broodnodige contactmomenten. DOCK en het 3 Generatie Centrum organiseerden diverse activiteiten, zoals kerstboompjes langsbrengen en muzieksalons.

 

Maatschappelijke rol

Kleine concerten waren er ook in uitvaartcentrum Barbara, dat als partner aansloot bij het buurtpact en op meerdere manieren steun geeft. Directeur Pierre van Kooten: ‘Ik vind dat we een maatschappelijke rol hebben in de wijk. Het buurtpact is een uitstekend initiatief en we staan graag open voor het leveren van bijdragen. Ons uitvaartcentrum wordt verbouwd, daarna kunnen we op een veilige manier extra ontmoetingsmogelijkheden bieden.’

En meerdere ondernemers in de buurt dragen hun steentje bij. Een bakker werkt mee aan koffieochtenden, een bloemenhandel zorgt onder meer voor kerststukjes die worden rondgebracht en enkele cateraars koken belangeloos. Mikkie: ‘Medewerkers van de Rabobank wandelen met buurtbewoners en ze organiseren een bingo. Het is toch fantastisch dat zo’n grote werkgever dat doet!’ Emilia:

Ik vind het mooi dat plaatselijke ondernemers zich verbonden hebben met de buurt en zo een bijdrage leveren aan het terugdringen van eenzaamheid.

 

Vrijwilligers angstig

Zonder corona zouden veel meer initiatieven van de grond komen, daar zijn Mikkie en Emilia van overtuigd. Mikkie, geëmotioneerd: ‘De roep om hulp vanuit de buurt is groot. Dat raakt me. Zonder bewoners en vrijwilligers kregen we niks voor elkaar, maar veel vrijwilligers haken af uit angst voor besmettingen.’

Emilia: ‘Binnenkort gaan we opnieuw met alle partners en bewoners overleggen over wat er nodig en mogelijk is, en in welke mate we initiatieven voortzetten dan wel mogelijk kunnen máken. We geven niet op!’


Foto: Eddy Steenvoorden

 

Lees meer ervaringsverhalen:

06 maart 2022
Vrienden komen niet vanzelf
Lang niet alle jongeren maken even makkelijk vrienden. Wie daar iets aan wil doen en gaat googelen, komt al snel uit bij Join Us. In Utrecht gebruikt welzijnsorganisatie U Centraal sinds een jaar de methode van Join Us. En die werkt, vertelt consulent informele zorg Tim Bakker.
Lees verder
03 maart 2022
Eén persoon bereiken is al genoeg
Het gaat weer goed met Ramona, vrijwilligster bij onder meer het Leger des Heils en de stichting Doen en Laten in Kanaleneiland. Door gezondheidsproblemen en het verlies van haar baan raakte ze aan de drank. Drie jaar geleden deed ze haar verhaal voor de Utrechtse routekaart eenzaamheid. Ze krabbelde toen voorzichtig al op. Maar eenzaamheid schud je niet zomaar van je af.
Lees verder
28 februari 2022
Aanspraak zoeken tegen eenzaamheid
Voel je je eenzaam of somber? Ga niet in een hoekje zielenpieten, maar zoek aanspraak! Op die manier probeert de alleenstaande Renate (85) haar dagen zo aangenaam mogelijk door te brengen.
Lees verder

Partners Utrecht Omarmt

Toon alle {{totalItems}} partners