header achtergrond Header visual

Over Utrecht Omarmt

In Utrecht zijn er duizenden vrijwilligers, professionals en actieve bewoners die zich inzetten voor een ander. In het netwerk Utrecht Omarmt werken bedrijven, bewonersinitiatieven, de gemeente, cultuur-, sport-, studenten-, zorg- en welzijnsorganisaties samen aan minder eenzaamheid in Utrecht. We willen eenzaamheid gezamenlijk aanpakken door sneller en beter te signaleren. Vervolgens helpen we degenen die steun kunnen gebruiken zo snel mogelijk naar de juiste plek.

Utrechtse aanpak eenzaamheid: Routes naar verbinding

De Utrechtse aanpak is op dit moment gericht op stadsgenoten van 16 jaar en ouder. Eenzaamheidsgevoelens zijn niet leeftijdsgebonden. We zijn aan het verkennen of we ook voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd een (work)shop programma aan kunnen bieden. 

De kern van de aanpak: op tijd zien wanneer iemand eenzaam is en daar zelf of samen iets aan doen. Eenzaamheid is niet alleen een probleem van een persoon, het is een probleem van ons als samenleving. Iedereen kan daarbij helpen; de bakker en een groot Utrechts bedrijf als Jacobus Douwe Egberts; de supermarktmedewerker en de welzijnsorganisatie, de buurman en een vrijwilliger als maatje.

De routes van Utrechters om uit de eenzaamheid te komen zijn heel verschillend, soms is een kleine interventie voldoende om iemand op weg te helpen. Hierin kan ook het maken van een praatje een rol spelen. Iemand die interesse toont en je ziet. Dat is toch iets waar we allemaal een rol in kunnen vervullen?


Netwerk Utrecht Omarmt

Onder de naam Utrecht Omarmt werken we daarom vanaf september 2019 samen in het netwerk Utrecht Omarmt. Er wordt kennis over eenzaamheid gedeeld, besproken wat nodig is en welke acties - samen of alleen – effectief zijn en het beste passen. Het netwerk Utrecht Omarmt wordt gecoördineerd vanuit het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU). 

Vanuit het netwerk Utrecht Omarmt wordt het volgende georganiseerd:

  • Netwerkbijeenkomsten voor professionals en bewoners die betrokken zijn bij een bewonersinitiatief. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte om kennis en ervaring over het verminderen van eenzaamheid uit te wisselen.
  • Lezingen en trainingen over eenzaamheid.
  • Communicatie rondom de Week tegen Eenzaamheid en het aanbod van activiteiten.
  • De Netwerkcoördinator Eenzaamheid brengt samenwerkingen tot stand tussen organisaties. 

Kerngroep Utrecht Omarmt

Een aantal deelnemers van het netwerk vormen samen de ‘kerngroep Utrecht Omarmt’. De huidige samenstelling van de kerngroep bestaat uit medewerkers van DOCK, Gemeente Utrecht, NIZU, Oog voor Utrecht, Steunpunt GGZ, GeluksBV, Woonin en de Utrechtse Uitdaging.

De kerngroep kijkt overstijgend waar verbindingen mogelijk zijn en brengt in kaart wat er in Utrecht gebeurt rondom het thema eenzaamheid. Verder signaleert de kerngroep wat nog ontbreekt in de aanpak tegen eenzaamheid en denkt mee wat ervoor nodig is om nieuw aanbod te ontwikkelen en drempels te verlagen. 


Communicatiemiddelen Utrecht Omarmt

Het logo van Utrecht Omarmt is hier te downloaden. 


Verslagen netwerkbijeenkomsten

Elk halfjaar vindt er een netwerkbijeenkomst van Utrecht Omarmt plaats. Ben je benieuwd wat hierin is besproken? Hieronder kun je de verslagen bekijken: 


Meer lezen over Utrecht Omarmt en de Utrechtse aanpak eenzaamheid:

  • Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2023: de Gemeente Utrecht Utrecht heeft een nieuw plan om eenzaamheid in 2023 tot en met 2026 aan te pakken. Bekijk het uitvoeringsplan
  • Website Gemeente Utrecht: kijk voor meer informatie over de Utrechtse aanpak eenzaamheid op www.utrecht.nl/eenzaamheid
  • Factsheet 2020/2021: ben je benieuwd wat het netwerk Utrecht Omarmt heeft bereikt tussen juli 2020 en juni 2021, hoe we dit hebben gedaan en waar we komend jaar samen aan gaan werken? Bekijk dan het Factsheet.
  • Tussenevaluatie 2020: de gezamenlijke aanpak eenzaamheid is geëvalueerd door Movisie. Bekijk de evaluatie over de periode september 2019 tot juli 2020 én de aanbevelingen voor 2021. 
  • Factsheet 2019/2020: in dit overzicht is te zien wat het netwerk Utrecht Omarmt heeft bereikt tussen september 2019 en juni 2020. 
  • Utrechtse aanpak eenzaamheid 2019: Routes naar verbinding. De routes zijn voorbeelden van de weg die iemand kan afleggen vanuit eenzaamheid naar verbinding. 

Partners Utrecht Omarmt

Toon alle {{totalItems}} partners
www.utrechtomarmt.nl | LinkedIn Utrecht Omarmt | privacy