header achtergrond Header visual
Kennis

Rapportage beknopte studie panelleden Meetellen naar ernstige eenzaamheid

Uit een peiling onder leden van panel Meetellen blijkt dat 45% ernstig eenzaam is. Labyrinth Onderzoek & Advies heeft om deze redenen van de Gemeente Utrecht de opdracht gekregen een beknopte kwalitatieve studie uit te voeren onder panelleden van Meetellen. Het doel was de uitkomsten van deze beknopte studie met partners uit het netwerk te kunnen duiden, niet om een volledig representatief beeld te krijgen van ‘dé ernstig eenzame Utrechter’.

De acht respondenten die zich hiervoor vrijwillig hebben aangemeld, zitten in een stabiele situatie en zijn daarom niet volledig representatief voor panel Meetellen. Ze ervaren ernstige eenzaamheid waarbij psychische kwetsbaarheid en beperkte belastbaarheid een belangrijke rol spelen. De meesten van hen zijn ooit aan een theoretische opleiding begonnen, maar hebben deze niet afgerond en mede daardoor op dit moment een laag inkomen.

Uit eerdere studies blijkt dat armoede één van de indicatoren is waarbij de kans op eenzaamheid wordt vergroot. Schaamte kan leiden tot minder sociale contacten, maar ook het niet kunnen deelnemen aan betaalde activiteiten en/of het vervoer naar de activiteit vanwege de te hoge kosten spelen een rol. De kosten blijken ook in deze studie een factor. Echter is het vooral de combinatie met snel overprikkeld en vermoeid zijn, waardoor hun sociale leven ernstig wordt belemmerd. Activiteiten zoals (sociale) eettafels tegen een schappelijke prijs zijn vaak te druk. Maatjesprojecten passen qua kosten en het aantal prikkels beter. Dit aanbod is ook het bekendst onder de respondenten. Maatjes zijn daarentegen vooral geschikt om iemand tijdelijk te ondersteunen.

Lees hier de onderzoeken:

 

Acties die worden ondernomen:

  1. Binnen ‘Thuis in de wijk’ wordt met 8 kernpartners en een groot netwerk gewerkt aan soortgelijke problematiek. Het verloop van dit project is te volgen: www.nizu.nl/thuisindewijk;
  2. Binnen het netwerk Utrecht Omarmt zal er aandacht worden besteed aan het gezamenlijk verbeteren van de communicatie over activiteiten;
  3. Tijdens de netwerkbijeenkomst van Utrecht Omarmt op 8 november 2022 en tijdens individuele netwerkgesprekken, zal het ‘sluiten van vriendschap’ als thema worden besproken met de aanwezige netwerkpartners. Missen we aanbod voor specifieke groepen of is (een deel van) het aanbod niet bekend genoeg?;
  4. Organisaties die zich richten op Utrechters met een (psychische) beperking worden actief benaderd om aan te sluiten als partner van Utrecht Omarmt;
  5. Er wordt bijgedragen aan het uitvoeringsprogramma ‘mobiliteitsarmoede’.

 

 

Partners Utrecht Omarmt

Toon alle {{totalItems}} partners
www.utrechtomarmt.nl | LinkedIn Utrecht Omarmt | Privacy